Skip to content

แผ่นครอบมาตรฐาน

          แผ่นครอบมาตรฐาน หรือ แผ่นครอบเมทัลชี ใช้ควบคู่กับการติดตั้งแผ่นหลังคา เราสามารถผลิตได้ทั้ง แผ่นครอบมาตรฐาน และ แผ่นครอบตามแบบที่ลูกค้าต้องการ แผ่นครอบมาตรฐาน ได้แก่ ครอบจั่ว ครอบสันตะเฆ่ ครอบข้าง ครอบต่อผนัง ครอบเชิงชาย ครอบมุมนอก ครอบมุมใน แผ่นรางน้ำสันตะเฆ่ ครอบข้างบานเกล็ด ครอบบนบานเกล็ด ทั้งนี้เราสามารถทำครอบโค้งเพื่อให้รองรับกับแผ่นหลังคาโค้งได้อีกด้วย

          โดยปกติแผ่นครอบจะเป็นแผ่นเมทัลชีทที่เรียบ ไม่มีลอนจะถูกนำมาใช้งานร่วมกับ แผ่นหลังคาเมทัลชีทที่เป็นลอน โดยแผ่นครอบจะถูกนำไปใช้ ประโยชน์ในแง่ของการปิดรอยต่อ ปิดสัน เดินขอบ เพื่อกันน้ำเข้าไปตามรอยต่อ หรือแม้กระทั้ง เพื่อความสวยงามก็ตาม แผ่นครอบที่เป็นแผ่นเรียบนี้ มีการถูกดัดพับ ให้มีรูปร่างต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน

          สามารถสั่งให้โรงงานพับเหล็กเพื่อใช้เป็นแผ่นครอบตามแบบที่ต้องการได้ โดยทั่วไป แผ่นครอบจะมีหน้ากว้างแผ่น 304 มม. 457 มม. 610 มม. และ 914 มม. (แผ่นเรียบ)

ประเภทของแผ่นครอบและการเลือกใช้

1. แผ่นครอบจั่ว จะใช้ปิดสันจั่ว
2. แผ่นครอบสันตะเข้ จะนิยมใช้ปิดสันของเรือนปั่นหยา
3. แผ่นครอบข้าง ใช้ติดขอบข้างเพื่อความสวยงาม หรือการต่อชนของหลังคากับตัวผนัง
4. แผ่นครอบชาย มีลักษณะคล้ายแผ่นครอบข้างแต่ใช้ติดขอบชายใต้ชายหลังคาเพื่อความสวยงาม
5. แผ่นครอบมุมนอก ใช้ติดขอบมุมด้านนอกตัวอาคาร ของขอบชนของผนังทั้งสองข้าง
6. แผ่นครอบมุมใน ใช้ติดขอบมุมหลบด้านในตัวอาคาร ของขอบชนของผนังทั้งสองข้าง
7. แผ่นครอบสั่งทำพิเศษ ตามแบบที่ทางช่างออกแบบ (Drawing)