Skip to content

หลังคาเมทัลชีท ลอน 3 สันลอน

หลังคาเมทัลชีท 3สันลอน
     แผ่นเมทัลชีทรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอนที่มีลอนขนาดใหญ่ แผ่นมีขนาดความกว้าง แผ่นหักซ้อนทับไม่ต่ํากว่า 760 มม. มี 3 สันลอน ความสูงลอน 36 มม. ออกแบบมาให้คล้ายลอนคลิปล็อคเพื่อช่วยในการรับปริมาณน้ําฝนได้มากขึ้น และป้องกันการไหลเข้าข้างลอนเหมาะ สําหรับหลังคาขนาดใหญ่ โกดัง โรงงาน ผนังอาคาร สามารถติดฉนวนกันความร้อน พียูโฟม หนา 25 มม. และ หนา 50 มม. ได้ และยังติดหมวกปิด สันลอนบนแผ่นเมทัลชีท ช่วยปกปิดหัวสกรู เพื่อเพิ่มความสวยงาม และป้องกันน้ํารั่วซึมจากรูหัวสกรู ให้กับหลังคาเมทัลชีทได้อีกด้วย